dilluns, 22 de desembre del 2008

CRISI ALIMENTÀRIA MUNDIAL - qui hi guanya i qui hi perd
En aquest mapa veiem l'impacte de l'augment dels preus dels aliments sobre les balances comercials dels països. Un augment de preus millora la balança comercial dels majors exportadors, però els grans importadors tindran un major dèficit.

Molts països pobres han afavorit les exportacions en lloc de mantenir els cultius per al consum propi, i ara es troben que depenen completament del mercat internacional.
Veiem clarament la dependència de molts països africans, que han d'importar béns bàsics. Per fer front a la situació, els governs han pres diferents mesures, amb l'objectiu d'assegurar la disponibilitat d'aliments a preus assequibles per a la seva població.

També hi ha països, com la Xina, Abu Dhabi o Aràbia Saudita, que estan comprant terres cultivables a Àfrica, per nodrir la seva pròpia població. Això constitueix una nova amenaça per als agricultors africans.

REFLEXIONS SOBRE AQUEST TEMA


Sabem que el 70% de la gent que té fam viu en el camp?
Jacques Diouf, director general/FAO

El 45% de l'arròs i el 85% del blat que es consumeixen a l’Àfrica subsahariana, s'importen.

Robert Townsend, economista superior de la Unidad de Agricultura del Banco Mundial

La producció d’aliments es regeix per la mateixa lògica que qualsevol altre mercat. No es produeix el que necessita la població per viure, sinó el que genera benefici.
Archipiélago, cuadernos de crítica de la cultura. Políticas del hambre, políticas contra el hambre. Nº 71/2006. Julio. Ed. Archipiélago, Barcelona. Artículo: Frente a la globalización e inseguridad alomentarias. Agroecología y consumo responsable.


més informació sobre l'impacte de l'augment dels preus dels aliments sobre les balances comercials [text en PDF]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada