dilluns, 22 de desembre del 2008

CONCEPTES I DEFINICIONS – el dret a l’alimentació.

El Dret a l’alimentació es va reconèixer per primer cop en la Declaració Universal dels DDHH de 1948, article 25: “tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i en especial l’alimentació”.

Tal formulació era esperançadora, ja que deixava clar el compromís i la voluntat dels estats del món per a treballar en el desenvolupament i la consecució del compliment dels drets fonamentals de qualsevol persona al món.

Des d’aleshores s’incorporaren altres drets; polítics, civils, econòmics, socials i culturals, individuals i col·lectius, interdependents i indivisibles, etc.; amb la intenció de reduir les conseqüències de les polítiques de liberalització i de privatitzacions extremes dutes a terme per alguns organismes, és a dir, una mercantilització dels aliments en l’àmbit mundial ha demostrat la incapacitat per a protegir el dret fonamental a l’alimentació.[1]

Segons el que va ser relator especial de l’ONU pel Dret a l’Alimentació, Jean Ziegler, el dret a l’alimentació “és la possibilitat de tenir accés regular, permanent i lliure a una alimentació quantitativa i qualitativa adequada i suficient, en concordança amb les tradicions culturals del poble del consumidor, i que garanteix l’existència física i psíquica, individual i col·lectiva, lliure d’angoixes, satisfactòria i digna de les persones”. [2]

Tot i així, segons les darreres estimacions de la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació), al món hi ha 923 milions de persones subnutrides, la majoria privades del seu dret a una alimentació digne.[1] Idea extreta d’Archipiélago, cuadernos de crítica de la cultura. Políticas del hambre, políticas contra el hambre. Nº 71/2006. Julio. Ed. Archipiélago, Barcelona. Artículo: Frente a la globalización e inseguridad alomentarias. Agroecología y consumo responsable; Pilar Galindo.

[2] Extret de Rita Huybens, Del dret a l’alimentació a l’amenaça: pagar o morir.; Lliga dels Drets dels Pobles; http://www.dretsdelspobles.org/index.php?option=com_content&task=view&id=207&Itemid=30

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada