dilluns, 22 de desembre del 2008

CONCEPTES I DEFINICIONS – la suficiència alimentària

En termes tècnics s’anomena suficiència alimentària a la quantitat i composició d’aliments necessaris per a que una persona porti una vida activa i sana. Es mesura un número de calories, proteïnes, vitamines i minerals. Les necessitats per a mantenir un bon nivell nutricional varien en funció de l’edat, el sexe, l’estat de salut, la higiene, l’ocupació i activitat, els estils de vida, el clima, etc.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha calculat que, la mitja, les dones i els homes adults necessiten un màxim de 3.000 i un mínim de 2.200 calories diàries per a desenvolupar una vida activa i productiva. Aquesta quantitat és superior en el cas de les dones embarassades i superior si encara estan en el període de lactància. Per altra banda, els habitants de zones de fred intens, necessiten més calories que les de zones tropicals caloroses.

En els països en desenvolupament, gran part de la població no té accés a una dieta suficient, la qual cosa comporta conseqüències molt greus per a la seva salut i benestar. En el cas concret de les dones, aquesta proporció és encara inferior ja que la pobresa els afecta de forma especial. A més a més, es donen discriminacions de gènere en l’accés dels aliments, tant per falta de recursos com per la distribució poc equitativa dins de les famílies, que normalment prioritzen l’alimentació dels homes i nens davant a la de les dones i nenes.[1]


[1] Globalización y seguridad alimentária, Centro de Estudios de Desarrollo Huguisaca, instituto de Estudios Políticos para América Latina y África. http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=184&opcion=documento#s6

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada