dilluns, 22 de desembre del 2008

CONCEPTES I DEFINICIONS – la seguretat alimentària

“Existeix seguretat alimentària quan totes les persones tenen en tot moment accés físic i econòmic a suficients aliments innocus i nutritius per a satisfer les seves necessitats alimentàries i les seves preferències en relació als aliments a fi de portar una vida activa i sana”. [1]

Aquesta definició senyala les següents dimensions de la seguretat alimentària:

1. Disponibilitat d’aliments: L’existència de quantitats suficients d’aliments de qualitat adequada, subministrats a través de la producció del país o d’importacions (compresa l’ajuda alimentària).

2. Accés als aliments: Accés de les persones als recursos adequats (recursos als que tenen dret) per adquirir aliments apropiats i una alimentació nutritiva. Aquests drets es defineixen com el conjunt de tots els grups de productes sobre els quals una persona pot tenir domini en virtut d’acords jurídics, econòmics i socials de la comunitat en la que viu (compresos els drets tradicionals, com l’accés als recursos col·lectius).

3. Utilització: Utilització biològica dels aliments a través d’una alimentació adequada, aigua potable, sanitat i atenció mèdica, per aconseguir un estat de benestar nutricional en el que se satisfacin totes les necessitats fisiològiques. Aquest concepte posa de relleu la importància dels insumes no alimentaris en la seguretat alimentària.

4. Estabilitat: Per a tenir seguretat alimentària, una població, una llar o una persona han de tenir accés a aliments adequats en tot moment. No deuen de córrer el risc de quedar-se sense accés als aliments a conseqüència de crisis sobtades (per exemple, una crisis econòmica o climàtica) ni d’esdeveniments cíclics (com la inseguretat alimentària estacional). D’aquesta manera, el concepte d’estabilitat es refereix tant a la dimensió de la disponibilitat com a la xarxa d’accés de la seguretat alimentària.[2]

[1] Cimera Mundial sobre l’Alimentació, 1996.

[2] Informe de políticas, FAO juny de 2006, número 2: Seguridad alimentaria. ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02_es.pdf


Per a poder entendre millor les dimensions del concepte de seguretat alimentària, cal conèixer altres termes, com són la sobirania alimentària, el dret a l'alimentació, la suficiència alimentària i el requeriment energètic.

més informació sobre seguretat alimentària [text en PDF]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada