dilluns, 22 de desembre del 2008

ELEMENTS QUE CONTRIBUEIXEN A LA INSEGURETAT ALIMENTÀRIA – el canvi climàtic

El canvi climàtic és la variació global del clima de la Terra. Encara que el clima pot canviar de manera natural, aquesta definició actualment fa referència al canvi climàtic provocat, de manera directa o indirecta, per l’acció humana.

El canvi climàtic ens afecta a tots. Però les conseqüències seran molt més perjudicials per a cents de milions de petits agricultors, pescadors i persones la vida de les quals depenen dels boscos, i que són poblacions ja vulnerables i exposades a la inseguretat alimentària. En afectar la disponibilitat de terres de cultiu, aigua i biodiversitat, i el preu dels aliments, la creixent demanda de biocombustibles produïts a partir de cultius alimentaris repercuteix també en les poblacions pobres.

Com a conseqüència del canvi climàtic, els agricultors s'enfrontaran a condicions cada vegada menys previsibles i de major variabilitat en l'abastament d'aigua i amb una freqüència creixent de sequeres i inundacions. El sector més afectat serà l'agricultura de secà -que abraça el 96 % de totes les terres cultivades de l'Àfrica subsahariana, el 87% d'Amèrica del Sud i el 61% d'Àsia. Els efectes del cavi climàtic afectarà també les poblacions que depenen de la pesca i l’aqüicultura en augmentar els costos de producció i comercialització, disminuir el poder adquisitiu i les exportacions i augmentar els perills que es deriven d'unes condicions atmosfèriques més desfavorables. Les petites comunitats de pescadors d'algunes zones s'enfrontaran amb situacions de major incertesa en disminuir la disponibilitat, accés, estabilitat i utilització d'aliments i subministraments alimentaris d'origen aquàtic i escassejar les oportunitats de feina. L’agricultura planteja, a més a més, un doble problema: no només requereix quantitats ingents d’aigua destinada al regadiu, sinó que els seus pesticides, fertilitzants i desfets inunden els rius, els llacs i les aigües litorals de moltes substàncies tòxiques i nutrients en excés.

Si continuem el mateix ritme de consum d’energia, es preveu que els efectes del canvi climàtic s’accentuïn l’any 2100. El problema d’escassetat d’aigua representarà un dels més greus.FONT : Intergovernamental Panel on Climate Change - WMO/UNEP, "Climate Change 2007 : Sintesis Report", Geneva, Switzerland, 2007.
http://www.ipcc.ch/languages/spanish.htm


El canvi climàtic genera encara més desigualtats entre els països rics i els pobres. Només el 18% dels humans pertanyen a països industrialitzats i produeixen el 40% de gasos que contribueixen al canvi climàtic. Això significa que els països pobres són els que pateixen més les conseqüències negatives de l’escalfament global.

Utilitzem l’aigua amb finalitats molt diverses: per beure i banyar-nos, per generar electricitat o per dur a terme processos industrials, però la ramaderia i l’agricultura són, amb diferència, les activitats que fan servir més aigua: al voltant del 70% del consum mundial.

L’accés a l’aigua s’està convertint en un gran problema mundial quan entre 1.000 i 2.000 milions de persones han de lluitar aferrissadament cada dia per poder aconseguir els 20 a 50 litres necessaris per cobrir les seves necessitats bàsiques: beure, cuinar i rentar-se.


REFLEXIÓ SOBRE AQUEST TEMA

Estamos consumiendo los recursos renovables más rápidamente de lo que puede regenerarse. [...] Estamos entrando en un mundo nuevo, uno donde las colisiones entre nuestras demandas y la capacidad de la Tierra para satisfacerlas se están convirtiendo en hechos cotidianos.
Lester R. Brown, "Plan B 2.0: Rescatando un planeta bajo estrés y una civilización en problemas", WW Norton & Co., Nueva York, 2006


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada